Промоции

Ако искате да видите Вашето място на картата.

ТИП КООРДИНАТИ - ПРОМЕНЛИВА A : A=45.674567 и A=45 67.8912

Копирайте координатите и поставете тук за да видите Вашето място на картата.

Latitude:

Longitude:
Nort: 
East: ТИП КОРДИНАТИ - ПРОМЕНЛИВА B : B=4567.4567

Nort:

East:
Nort: 0
East: 0